Lösenord som “123456” kan knappast meritera godkänt betyg ur säkerhetssynpunkt. Inte desto mindre är det ändå ett relativt populärt lösen bland vissa Hotmail-användare. Detta enligt säkerhetsforskaren Bogdan Calin, som analyserat de nära 10 000 Hotmail-konton som nyligen hackades och vars uppgifter publicerades på sajten Pastebin.

Efter att ha tittat på lösenorden fann säkerhetsforskaren att två mycket svaga lösenord, ”123456” och ”123456789”, var de mest återkommande hos offren. Av de 9 843 lösenord som analyserats, befanns 82 stycken använda en av dessa två kombinationer. Det längsta lösenordet som hittades var samtidigt ”lafaroleratropezoooooooooooooo”, medan det kortaste var ”)”.

Populärt var också förnamn som alejandra, alberto och alejandro. Baserat på detta gissar Calin att lösenorden stals av ett nätfiskeverktyg inriktat på latinamerikaner som målgrupp.

Topp 10-listan fördelar sig enligt följande:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. alejandra
  4. 111111
  5. alberto
  6. tequiero
  7. alejandro
  8. 12345678
  9. 1234567
  10. estrella

Enligt säkerhetsexperter bör säkra lösenord innehålla en kombination av bokstäver, siffror och andra tecken, samt undvika ord från ordlistor, datum eller personnamn.