Även om ipv6 är skållhett är det få svenska företag som har börjat nosa på den nya generationens internetprotokoll. Ett undantag är Loopia, som ­erbjuder klassiska webbhotelltjänster.

– Det är bara en tidsfråga innan den nuvarande versionen av ipv4 med drygt fyra miljarder ip-adresser tar slut. Det talas om adressbrister redan om några år. För att inte bli tagna på sängkanten håller vi på att rusta oss för ipv6, säger Jimmie Eriksson, ­kontorschef på Loopia i Västerås.

– Vi rustar dels genom att satsa på ipv6 i vår egen it-infrastruktur, dels genom att bygga upp egen kompetens kring det nya protokollet. I samma veva vill vi sprida en medvetenhet om ipv6 och därigenom dra vårt strå till stacken för internets utveckling, fortsätter han.

Det handlar än så länge inte om några ­gigantiska satsningar, men det finns ändå några exempel. Nyligen gjorde Loopia till exempel sin egen webbplats tillgänglig via ipv6.

– Om internetleverantörerna ska få drivkrafter att aktivera ipv6 åt sina kunder måste det finnas tjänster som stödjer protokollet. Här har vi en viktig roll att spela för att få fart på ipv6-användandet, säger ­Jimmie Eriksson.

Konkret innebar webbaktiveringen av ipv6 att först skriva avtal med Loopias ­internetleverantörer om åtkomst till internet via protokollet.

– Vi såg till att vår egen nätverksinfrastruktur började stödja ipv6 hela vägen från användare till vår webbserver. Kriteriet var att alla routrar, brandväggar och övrig hårdvara skulle fungera med det nya protokollet. På det sättet blir webbplatsen tillgänglig för direkt åtkomst via ipv6, säger Jimmie Eriksson.

”Framöver ska vi börja erbjuda

Ipv6 till våra kunders webbplatser som

finns lagrade i vår drifthall.

Den i särklass största nyttan är att Loopia har säkerställt att bakomliggande tekniska lösningar fungerar inför framtida ipv6-satsningar. Dessutom behöver kunder som ­redan använder ipv6 inte gå över den gamla standarden för att nå Loopias webbplats.

– Framöver ska vi börja erbjuda ipv6 till våra kunders webbplatser som finns lagrade i vår drifthall, säger Daniel Norman, driftchef på Loopia.

Ipv4-tunnel till alla utom Bahnhof


För ipv6-leveransen, som är routinginformation och trafiköverföring, använder ­Loopia internetleverantörerna Bahnhof, ­Tele 2, Telia och Hurricane Electric.

Daniel Norman säger att det i nuläget enbart är Bahnhof som erbjuder ipv6-native (Ipv6-stöd).

– Till de övriga använder vi en ipv4-tunnel för att kunna ansluta till leverantörens ipv6-routrar. Än så länge är vi vad vi vet enda svenska webbhotellet som kan erbjuda trippel redundans till alla via både ipv4 och ipv6, säger Daniel Norman.

Triljoner ipv6-adresser


Utdelningen av ip-adresser i Europa sköts av organisationen RIPE. De stora internet­leverantörerna och tjänsteleverantörerna är medlemmar där, så även Loopia. Loopia har tilldelats en så kallad /32-allokering, den minsta man kan ansöka om. En sådan innehåller 18 triljoner ip-adresser, eller för att vara exakt 18 446 744 073 709 552 000 adresser.

– I dag används våra ipv6-adresser för våra egna tjänster och servrar. Framöver ska alla våra servrar ha både en ipv4- och en ipv6-adress och förhoppningsvis i slut­ändan endast en ipv6-adress, säger Daniel Norman.

Ger nya möjligheter


Den största fördelen med ipv6 är att protokollet i princip erbjuder kopiöst mycket större adressrymd jämfört med ipv4. Det kan behövas, eftersom det i dag finns ip-adresser till allt från pc till kylanläggningar, kassasystem och rulltrappor.

ipv6 ger även möjligheter att erbjuda bättre och nya tjänster:

– ipv4 är inte anpassat för många uppkopplade människor och maskiner som i dag använder internet, eller webbtillämpningar som tv-sändningar. Mindre omtalade skillnader jämfört med ipv4 är ­exempelvis integrering av ipsec och vissa ändringar i routning och konfiguration, säger Daniel Norman.

Hur kan en it-avdelning dra nytta av ipv6?
– Många it-avdelningar använder privata nätverk för att inte exponera det som sitter bakom brandväggarna. Med ipv6 skulle en it-avdelning i stället kunna få direktåtkomst utifrån. Med rätt hantering erbjuder ipv6 både de fördelar publika och privata nät ger, säger Daniel Norman.

Vilka har mest nytta av ipv6?
– Verksamheter som vill få bättre kvalitet på sina webbtjänster. Det är också aktörer som säljer mycket sensorer och sysslar med ip-telefoni.

ipv6 blir om några år en lika naturlig del av internet som ipv4 är i dag. Därför är det nu ett gyllene tillfälle att ordna ett försprång, menar Daniel Norman. Med ipv6 i organisationen finns det färre skäl att använda ­privat adressrymd enligt rfc 1918, då subnät av egen publik allokering bör kunna ge samma eller utökad funktion. Privat adressrymd kallas unique local address i ipv6-nätet och är beskriven i rfc4193.

Inte helt problemfritt


För Loopia har ipv6-införandet varit ­enkelt hittills, mycket tack vare stöd som finns i Open BSD och Free BSD. Men allt har inte varit problemfritt. Några internetleverantörer har inte varit helt vakna på frågor om ipv6.

– Visserligen körs ipv6 internt hos internetleverantörerna i labb- eller testsyfte, men antalet kunder som efterfrågar ipv6 verkar ännu vara lågt. Därför anser internet­leverantörerna att ipv6 inte har nått en kritisk massa. Det gör det mindre intressant för dem att på allvar börja leverera mer ipv6-funktionalitet, säger Daniel Norman.

Loopia har även hindrats av att det har varit få stora svenska internetleverantörer som erbjuder ipv6 fullt ut i sina nät. Nu har ­Loopia nått en utvecklingsfas där företaget känner att de har tillräcklig ipv6-redundans för att kunna gå vidare med essentiella tjänster såsom dns.

– Det är lite överraskande att många internetleverantörer inte har kommit längre i arbetet med att erbjuda ipv6 till slutkunder. I exempelvis Japan ligger man längre framme med ipv6.

Foto: Andreas Eklund

Artikelserie om ipv6


Det här är del 2 av 3 i en artikelserie om ipv6.
(Del 3 publiceras v.44)


Vill du läsa mer om ipv6 har vi samlat TechWorlds samtliga artiklar om ipv6 på denna sajt.

Fakta

1 Läs på ordentligt så att du är beredd när ipv6 slår igenom.

2 Förstå nyttan med ipv6 för att kunna presentera och motivera internt i din organisation och beakta nya utmaningar.

3 Skapa en dialog med dina internetleverantörer. Även om de inte erbjuder ipv6 fullt ut kan man med fördel få en ipv6-anslutning via en ipv4-tunnel till många leverantörer.

4 Undersök om ditt företag använder något speciell tjänst, ­program eller hårdvara som kan behöva speciellt stöd för ipv6.

5 Kontrollera hur er nätverkstruktur klarar ip v 6 och om några uppgraderingar kommer att behövas.

Det här är del 2 av 3 i en artikelserie om ipv6.
(Del 3 publiceras v.44)

Vill du läsa mer om ipv6 har vi samlat TechWorlds samtliga artiklar om ipv6på denna sajt.