Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) är avtal som på bred front berör upphovsrätten på skyddat material, innefattande allt från olaglig kopiering av fysiska produkter till piratkopiering av digitalt och intellektuellt material.

Avtalet håller nu på att förhandlas fram mellan USA och EU samt också andra länder som Japan, Australien och Kanada med flera. Vad som fångat kritikers ögon är att avtalet både är hemligt och innehåller en sektion gällande ”tvångmässiga åtgärder” mot upphovsrättsbrott som sker över internet.

Det visar sig nämligen att endast 42 jurister har tillträde till avtalets olika delar, som trots allt berör ett stort antal länder, skriver Ars Technica. Av dessa 42 jurister representerar 38 stycken företagsintressen, medan 4 jurister ingår som representanter för allmänhetens intressen. Samtliga har skrivit på löfte om sekretess gällande avtalets innehåll.

Bland de jurister som fått tillträde återfinns representanter från stora företag som Intel, Dell, Google, Ebay, Sony Pictures Entertainment, Time Warner, The Motion Picture Association of America (MPAA) och Coalition for Intellectual Property Rights.

Enligt Jamie Love på Knowledge Ecology International (KEI), finns det en fara att företagens egna intressen kommer att överväga i avtalets utforming, i synnerhet då förhandlingarna pågår utan någon riktig insyn eller extern granskning.

Enbart att få tillträde till listan på de jurister som deltar i processen krävde att KEI skickade in en begäran via Freedom of Information Act, då US Trade Federation försvarat namnlistans hemlighetshållande med hänvisning till nationens säkerhet.

Samtidigt är inte alla inblandade nödvändigtvis för en hårdare eller kraftfullare reglering mot upphovsrättsbrott över internet. Bill Patry, Googles juridiska representant, har till exempel nyligen publicerat en bok där han kritiserat mediaindustrin för sin gammalmodiga syn på en värld där tekniken medger nya möjligheter för kommersiell distribution av intellektuellt innehåll.

En av personerna på listan är dock juristen Steven Metalitz, representant för bland annat MPAA. Han gjorde sig enligt Ars Technica ett namn då han i en skrivelse till Copyright Office kommenterat att kunder inte har rätt att bli arga på företag som säljer drm-skyddad musik och sen går i konkurs.

Metalitz kommentar refererar till en händelse förra året, då Wal-Mart bestämde sig för att avveckla sin drm-skyddade musiktjänst, med följden att kunderna inte längre kunde nå företagets drm-servrar. Den påföljande kritiken fick företaget att temporärt återinföra servertjänsten.

ACTA-förhandlingarna kommer att fortsätta i början av november i Seoul, Sydkorea, ett av de länder som också är med i avtalets utformning. US Trade Federation, som deltar i processen kommer enligt egna ord då att ”verka för en provisionering som stärker regeringars förmåga att hantera den allvarliga frågan rörande internet-baserad piratverksamhet”.