Efter ett års reparationer har forskarna nu kylt ned de sista sektorerna i partikelacceleratorn vid Cern till 1,9 grader kelvin (-271,25 grader celcius), vilket är kallare än i rymden.

Om några veckor väntas maskinen återigen försöka sig på att accelerera partiklar till en näst intill ofattbar hastighet för att därefter låta dem kollidera. Detta ska slutligen mynna ut i en kollision som avslöjar den folkskygga Higgs-partikeln, förutsatt att allt går som det ska denna gång.

Starten går mot slutet av november då de första partiklarna kommer att skickas in i den 27 kilometer långa tunneln och planeras att kollidera några veckor senare. Vid det tillfället är effekten för låg för att ge några vetenskapliga resultat utan ska främst visa att anläggningen fungerar.

Under hög övervakning höjs effekten därefter gradvis, följt av en kraftigare kollision planerad till strax innan jul. Partikelacceleratorn väntas sedan köras i halv fart fram till våren då man till sist skruvar upp effekten till max.

För att undvika ytterligare ett haveri har en rad nya säkerhetslösningar installerats i anläggningen. Bland annat ska ett nytt övervakningssystem (Quench Detection System) snabbare kunna upptäcka eventuella felaktigheter, så som ökningar i elledningarnas motstånd, samt utföra åtgärder för att inte systemet ska skadas i den omfattning som skedde förra gången.