Enligt bloggen I Started Something ska Windows Mobile 6.5.1 vara generellt sett snabbare och dessutom mer fingervänlig än sin föregångare. Exakt vad det sistnämnda innebär kan man bara spekulera i, men förhoppningsvis har Microsoft arbetat med att städa bort de enstaka dialogrutor som mer eller mindre kräver en pekpenna.

Vidare ska den nya versionen ha utrustats med ikonbaserade så kallade ”mjuka knappar” istället för den textbaserade varianten, och Microsoft har också uppdaterat verktyget för kontakter. Sist men inte minst har man byggt in stöd för agps samt förbättrat funktionen för trådade sms.

Det finns inga uppgifter om när uppdateringen ska komma ut till användarna och framförallt hur den ska skickas ut. Kanske är det till och med så att 6.5.1 bara är ett mindre steg på vägen i utvecklingen av Windows Mobile 7 och att den aldrig släpps till allmänheten.