Avtalet mellan Microsoft och Twitter gör att Bing kan optimeras för att indexera Twitter-trådar på ett användbart sätt. Microsoft lägger också till sökalgoritmer för trådarna så att man exempelvis kan ranka dem efter hur relevanta de är jämfört med den sökning som man har utfört.

För att ranka trådarna har Microsoft också infört något som kallas för Best Match som bland annat tittar på vilken ”social relevanspoäng” författaren har. Bing analyserar även trådarnas kvalitet samt kontrollerar hur populära de är.

Funktionen för Twitter är aktiv redan nu (dock inte i Sverige) medan motsvarande finess för Facebook kommer att implementeras i ett senare skede. I dagsläget finns det ingen detaljerad information kring hur Facebook-funktionen ska se ut och fungera.

Bara några timmar efter att avtalet mellan Microsoft och Twitter blev klart slöt Google ett liknande avtal med mikrobloggen. Det kommer dock att dröja ett tag innan Googles Twitter-funktion kickar igång.