Symantecs Data Loss Prevention Suite (DLP) har i version 10 uppgraderats med en funktion kallad ”Flex-Response”, som ska säkerställa att data i företagsnätverk skyddas. Genom att söka igenom lagringsresurser efter oskyddad känslig data, ska mjukvaran se till att detta kan rättas till genom kryptering och åtkomstkontroll baserad på tredjapartslösningar från exempelvis PGP, Oracle, Gigatrust, Liquid Machines och Microsoft.

Symantec har för ändamålet även släppt en uppsättning öppna programmeringsgränssnitt (api) och ett utvecklingspaket som ska underlätta implementering av säkerhetskontroller via tredjepartsprodukter. Detta enligt Rob Greer, chef för produkthantering på Symantec.

– Låt oss anta att jag söker igenom en filserver, hittar information som inte är skyddad, inte krypterad. För att åtgärda detta kan jag då exempelvis använda PGP-kryptering, säger Greer.

Data kan också skyddas av DLP genom koppling till produkter som hanterar digitala rättigheter (drm), så att åtkomst till filer begränsas efter till exempel läsrättigheter, utskriftsrättigheter och redigeringsrättigheter, uppger Symantec.

Symantect DLP v. 10 kommer att finnas tillgänglig från december med stöd för arbetsflöden där mjukvaran automatiskt larmar om data påträffas som inte följer uppsatt säkerhetspolicy. It-administratörer kan då välja hur detta ska hanteras och om en tredjpartslösning ska få åtgärda problemet.