Tekniker på Microsoft och Intel har tillsammans tagit fram tekniker som gör att Windows 7 kan sänka strömförbrukningen hos en vanlig bärbar dator med upp till 20 procent, jämfört med om samma dator skulle vara utrustad med Windows Vista SP2. Detta motsvarar mer än en timme mer i batteritid. Uppgifterna kommer från Joakim Lialias på Intel som är ansvarig för samarbetet med Microsoft.

De två företagen har lyckats med detta genom att fokusera på ett antal viktiga områden. Bland annat har man sett till att Windows 7 stänger ner enheter som inte används som till exempel kommunikationsbussar, och man har även justerat vissa Intelkretsar så att de kan hållas i sina strömsparlägen så länge som möjligt.

Utöver en bättre integration med Intelkretsar inkluderar Windows 7 också en funktion med namnet Device Stage som per automatik läser av tillverkare och modellnamn för de tillbehör som ansluts till en dator. Funktionen gör också att användaren kan konfigurera tillbehören på ett enkelt sätt och i vissa fall då även justera strömsparfunktioner.