Att placera företagets wifi-hantering i molnet är nu något som flera företag erbjuder. Meraki lanserade sitt Enterprise Wireless LAN System i maj och nu har även Aruba och Aerohive hoppat på tåget.

Aerohives verktyg för trådlös nätverkshantering är i form av en saas-produkt kallad Hivemanager Online, medan Aruba Networks nya verktyg heter Airwave Ondemand.

Dessa nya kostnadseffektiva tjänster flyttar ut företagets management-server, appliances och (i vissa fall) wlan-kontroller i molnet. Fördelen är att företagen själva inte längre behöver ta hand om uppdateringar eller skötseln av sitt trådlösa nätverk eftersom allt sköts på distans.

Genom att kombinera tjänsterna med nya 802.11n-accesspunkter kan många budgetmedvetna företag säkert se detta som ett intressant alternativ.

Meraki har flyttat sina kontrollfunktioner till molnet, vilket även Aerohive gör men fortsätter att ha funktionerna inbyggda i sina accesspunkter för den som hellre styr dem lokalt. Aruba behöver dock fortfarande lokalt baserade kontrollenheter för sina tunna accesspunkter.