Det är inte bara människor som i allt högre utsträckning använder sig av mobilt bredband. Antalet maskiner som styrs och övervakas via 3g-nätet har ökat rejält i popularitet enligt Ulf Seijmer på svenska Induo Wireless. Antalet levererade 3g-produkter har fördubblats sedan samma period för ett år sedan.

- Det som händer nu är att 3g verkligen börjar få en spridning. En av anledningarna är att abonnemang med fast ip-adress och en 3g-router är billigare i inköp och drift än adsl, säger Ulf Seijmer som även anger en ökad acceptans för tekniken som bidragande faktor.

Bland annat kan mobilt bredband minska stopptiden för anslutna maskiner, eftersom justeringar och felrapportering kan göras betydligt snabbare än tidigare. Utrustningen kan även enkelt flyttas vid behov, utan kabeldragningar.

Själva anslutningen kan göras via en industrianpassad 3g-router som ger utrustningen en fast ip-adress och vpn-tunnel för hög säkerhet.

Andra fördelar med 3g-ansluten utrustning är kort installationstid jämfört med adsl, samt att prestandan är tillräcklig för många professionella applikationer som mobila bankomater, larm och övervakningssystem.