Inför Windows 7 har Microsoft tryckt hårt på säkerheten, men skyddet mot skadlig kod verkar inte ha förbättrats särskilt mycket. Säkerhetsföretaget Sophos har undersökt hur ett antal virus drabbar Windows 7. Urvalet är dock tämligen begränsat, endast tio olika exempel av skadlig kod har undersökts.

Av de tio olika varianterna av skadlig kod var åtta körbara också i Windows 7. Med UAC aktiverat så blockades ytterligare ett.

Microsoft släppte nyligen Microsoft Security Intelligence Report vol. 7, där de skriver att infektionsgraden i Windows Vista SP1 är 61,9 procent lägre än i Windows XP SP3. En anledning kan vara att Windows Vista SP 1 ofta körs på nyare datorer med uppdaterade säkerhetsprogram än vad fallet är med en Windows XP SP3-installation.