Även om utvecklingen av html 5, den kommande uppgraderingen av html för webben, fortskrider finns det en del hinder att ta sig an. Till exempel avsaknaden av en standard för videocodecs. Det uppger en talesman för standardiseringskonsortiumet World Wide Web Consortsium (W3C).

Med funktioner som videostöd och stöd för offline-applikationer, samt specifikationen scalable vector graphics (svg), är html 5 planerad att nå så kallad ”candidate recommendation” mot slutet av 2010.

Den fasen kommer sedan att vara i två år till 2012, innan en slutlig och skarp anpassning sker, uppger Philippe Le Hegaret på W3C i samband med ett pressmöte vid W3C Technical Plenary/Advisory Committee.

– [Html 5] representerar nästa generation av interaktion och möjlighet att göra mer med webbapplikationer. Utmaningar inkluderar dock avsaknaden av en videocodec för html 5, säger Le Hegaret.

Problemet med standardiserat videostöd består i den ersättning och de rättigheter som är kopplade till vissa tekniker och strävan att alla ska vara överens om formatet.

– Den underliggande problematiken består i att hitta ett format som är fritt från royalties. Hittills har vi inte kunnat erbjuda ett videoformat som gör alla nöjda, säger Le Hegaret.

Le Hegaret har även framfört fördelarna med svg, som erbjuder ett språk för att beskriva tvådimensionell grafik och grafiska applikationer i xml. Språket är utvecklat för att underlätta för utvecklare och öppna för nya designmöjligheter när det gäller webbsidor.

Stöd för svg finns dock inte i den dominerande webbläsaren Internet Explorer. I alla fall inte ännu, säger Le Hegaret, som hoppas att Microsoft, en av medlemmarna i arbetsgruppen, kommer att meddela stöd för svg i nästa version av läsaren.