Nedkylningsprocessen av partikelacceleratorn LHC vid Cern-laboratoriet stoppades plötsligt helt då temperaturen i ett av kylaggregaten plötsligt började stiga. Oroliga forskare började undersöka felet och hittade snart den rätt oväntade orsaken.

En bit bröd visade sig ha hamnat i en av de högspänningsenheter som förser ett av kylaggregaten med ström, vilket ledde till att enheten slutade fungera. Själva enheten är en av åtta som ligger utplacerade ovan jord runt den 27 kilometer långa cirkulära banan som hör till anläggningen.

Då dessa enheterna omges av höga stängsel vet inte forskarna hur brödbiten hamnade där, men man misstänker att den kan ha tappats av en fågel eller fallit från ett förbipasserande flygplan.

Avbrottet innebar att temperaturen steg med omkring fem grader, men felet kunde snabbt åtgärdas och ledde endast till några dagars försening. Det förra haveriet var betydligt värre och ledde till närmare ett års reparationsarbete och en rad nya säkerhetsåtgärder.

Temperaturen har nu återställts till -271,25 grader och LHC väntas med andra ord fortfarande hinna börja kollidera protoner innan jul.