It-säkerhetsföretaget Mcafee har nu släppt femte upplagan av rapporten Virtual Criminology Report. Årets rapport har fått namnet ”Virtually Here: The Age of Cyber Warfare” och pekar enligt företaget på att det sker allt fler it-attacker med politiska förtecken. Den visar också på att länder som USA, Ryssland, Frankrike, Israel och Kina nu är beväpnade med digitala vapen.

– För två år sedan varnade Mcafee för global kapprustning av digitala vapen, vi ser nu allt fler bevis som stödjer det påståendet, kommentarer Niklas Eklöv, it-säkerhetsexpert på Mcafee.

Bland rapportens slutsatser anges att sannolika mål vid ett eventuellt så kallat cyberkrig utgörs av it-infrastrukturer kopplade till känsliga områden som exempelvis elnät, telekommunikation och finanssystem.

Mest utsatt i en sådan konflikt blir också den privata sektorn, varnar rapporten. Detta på grund av att privata verksamheter inte kan vidta proaktiva åtgärder om inte staten assisterar genom att dela med sig av sin försvarsstrategi. Inte heller hjälper det att många kritiska samhällsinfrastrukturer ägs av privata företag i industrialiserade länder. Flera experter efterfrågar därför en öppen diskussion kring cyberkrigföring för att på så sätt öka kunskapen om dess existens.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.