Den nitton år gamla Dmitriy Guzner från Verona har nu fått sin dom för attacken mot Scientologkyrkan. Angreppet som var av typen distribuerad överbelastningsattack (ddos), riktades mot kyrkans sajt under januari 2008.

Guzner deltog i en serie ddos-attacker som resulterade i att sajten blev onåbar under flera dagar. Attackerna inleddes den 19 januari och uppges ha nått toppbelastningar på 220 megabit per sekund, tillräckligt för att överbelasta sajtens servrar.

Straffet för detta tilltag har nu meddelats av U.S District Court i New Jersey. Ett år och en dag måste Guzner avtjäna. Han är också ålagd att betala 37 500 dollar i skadestånd till kyrkan. Summan motsvarar cirka 266 000 kronor.

Attackerna har även kopplats till en löst sammanhållen internetgrupp som kallar sig själva Anonymous. Gruppen har tidigare har kritiserat Scientologerna och deras verksamhet, bland annat via videoklipp på Youtube. Guzner uppger att han inte har något samröre med gruppen, men att han deltog i attackerna eftersom han ansåg att det skulle hjälpa gruppens strävan att motverka Scientologerna.