Det har varit en lång resa för forskarna vid Cern-institutet sedan det omfattande haveriet för partikelacceleratorn LHC för ett år sedan. Nu börjar det dock ljusna då forskarna under måndagseftermiddagen genomfört den allra första kontrollerade kollisionen av två protonstrålar.

Kollisionen utfördes med alltför låg energi (450 gigaelektronvolt) för att utmynna i någon egentligt resultat, men när forskarna nu sett att maskinen fungerat tillfredsställande kan man gå vidare med att skruva upp effekten.

- Det är ett stort framsteg att ha kommit så långt på så kort tid, men det är fortfarande långt kvar till att vi kan starta upp själva LCH-fysikprogrammet, säger Cern-chefen Rolf Heuer i ett pressuttalande.

Målet med försöken är att man med hjälp av partikelacceleratorn hoppas kunna finna higgsbosonen, den enda partikel i fysikens standardmodell som inte observerats i verkligheten. Det ska i sin tur kunna ge svar på en rad frågor om massa och så kallad mörk materia.

Någon gång innan jul väntas strålarna ha nått en effekt på 1,2 teraelektronvolt vardera. Därefter följer en fullskalig kollision med en total energi på sju teraelektronvolt men när detta kommer att ske är fortfarande oklart.

Arbetet vid Cern kan följas på den officiella bloggen.