Från F5 Networks kommer BIG-IP 10.1, en appliance som placeras centralt i nätverket och utlovar skydd av data och applikationer mot attacker, och dessutom ska snabba upp nätverket.

- Med BIG-IP som en central kontrollpunkt i infrastrukturen kan man konfrontera och åtgärda i stort sett alla säkerhetshot samtidigt som man påskyndar tillgången till alla applikationer för användarna. Genom att använda F5s IRule skriptspråk och Quova's IP locator kan användarna enkelt ta beslut om trafikadministration. Detta representerar en ny nivå av intelligens inom ADC- marknaden, säger F5 Networks chef för Norden och Benelux, Jan Hörnqvist.

Bland funktionerna:

  • DNS-infrastrukturen skyddas mot DNS Cache poisoning.
  • Stöd för regelefterlevnad. PCI-standarden ställer krav på säkra onlinebetalningar, något som ska underlättas genom BIG-IP 10.1. En rapporteringsfunktion visar hur pass väl standarden idag uppfylls, samt ger förslag på åtgärder.
  • Skydd mot botnät som scannar nätverket efter sårbarheter.