I Sydkorea, som i flera år legat i framkanten inom mobiltelefoni, är sms-spam ett stort problem. Myndigheterna har nu begränsat antalet sms som får skickas ut från varje abonnent till 500, från tidigare 1 000.

Spam över både sms och e-post är i Sydkorea i likhet med många andra länder förbjudet och belagt med dryga böter. Enligt ett uttalande från sydkoreanska myndigheter så har dock begränsningen på 1 000 meddelanden per dag inte varit tillräckligt.

Myndigheter i Sydkorea uppmärksammade sms-spam redan 2003, då det beslutades att oönskad sms-reklam kunde leda till böter på över 50 000 kronor. I Sverige har sms-spam varit ett relativt litet problem, men tidigare i år har ett företag fått flera anmälningar på sig för abonnenter utan tillåtelse satts upp på listor för reklamutskick. I augusti anmäldes företaget enligt Cint.se 65 gånger.