Partikelstrålarna i Cerns partikelaccelerator som susar fram och tillbaka över gränsen mellan Frankrike och Schweiz har nått 1,18 teraelektronvolt, vilket innebär att Large Hadron Collider, LHC, nu är världens kraftigaste partikelaccelerator.

Det tidigare rekordet på 0,98 teraelektronvolt uppnåddes 2001 av Tevatron collider vid Fermi National Accelerator Laboratory i USA. Tevatron har en 6,28 kilometer lång tunnel för att accelerera partiklarna, medan LHCs tunnel sträcker sig hela 27 kilometer.

- Vi håller fortfarande på att smälta hur smidigt allt går, men vi tar det ett steg i taget och det finns mycket att göra innan vi kan köra igång med fysikexperimenten 2010, säger Cerns chef Rolf Heuer i ett uttalande.

Uttalandet är optimistiskt om än försiktigt, vilket är förståeligt efter det årslånga reparationsarbetet av partikelacceleratorn som nyligen slutfördes. Förhoppningen är att forskarna någon gång under första kvartalet 2010 kan kollidera två partikelstrålar i 99,9 procent av ljusets hastighet.