Bildkälla: tkk.fi

Utvecklingen av dagens datorkretsar bygger på att transistortekniken blir allt mindre, något som väntas bli allt svårare ju mindre tekniken blir. Nu har forskare i Finland och Australien presenterat den minsta transistorn någonsin, där den aktiva delen är en enda atom stor.

Principen bygger på att utnyttja de effekter som kvantmekaniken innebär och vända dessa oregelbundna beteenden till sin fördel. Genom att kontrollera spänningen på en intilliggande elektrod kan elektroner på så sätt sekventiellt tunnlas mellan en fosforatom och ledaren på transistorn.

- Vårt syfte var faktiskt inte att bygga kretsar för traditionella datorer, utan att skapa en kvantbit avsedd att bli hjärtat i en kvantdator som utvecklas över hela världen, säger doktor Mikko Möttönen vid Tekniska Högskolan i Helsingfors i ett pressmeddelande.

Tekniken väntas med andra ord inte komma till användning i vanliga datorkretsar inom den närmaste framtiden, men är exakt nog för att kunna användas i framtida nanoelektronik.

Arbetet presenterades nyligen i tidskriften Nano Letters.