Det är Novell-anställde och Mono-projektets ledare Miguel de Icaza som i ett blogginlägg presenterar nysläppta Mono 2.6 och utvecklingsverktyget MonoDevelop 2.2.

Nyckelorden för koden som släpps är enligt Miguel de Icaza "avlusare" och "plattformsoberoende".

Nyheter som Miguel lyfter fram i Mono 2.6 är WCF-klient och server det gränssnitt som används i Microsofts Silverlight 2.0; DbLinq är det bibliotek som används för att länka till SQL; avlusare som integrerar med Unix och OSX och bättre stöd för .NET 3.5.

Mono-projektet har inte utvecklat någon egen insticksmodul till utvecklingsmiljön Eclipse utan har byggt sin helt egna utvecklingsmiljö i C# - MonoDevelop.

Största nyheten i MonoDevelop 2.2 som släpps samtidigt är att all GPL-kod är bortrensad. Istället är all kod licensierad under de mer tillåtande licenserna LGPLv2 och MIT X11. Därmed blir det fritt fram att skeppa och distribuera MonoDevelop med insticksmoduler licensierade under både Apache,MS-PL eller helt proprietära licenser.

Gränssnittet har också fått sig en uppryckning och projektet har stulit friskt från Chrome, Firefox, Visual Studio, Eclipse och X Code.

MonoDevelop har nu också officiellt stöd för Windows. En mjukvaruinstallerare för Windows ska göra det enkelt att installera programmet.

Utvecklingsmiljön har också fått stöd för ASP.NET MVC och gör det därmed möjligt att utveckla, felsöka, avlusa och bygga dotnet-baserade webblösningar direkt från MonoDevelop. Koden till ASP.NET MVC är utvecklad av Microsoft och släppt under en öppen licens.

Koden till Mono hittar ni på projektets hemsida och MonoDevelop hittar ni här.