Sandisk och Verbatim utfärdar samma typ av varning som tillverkaren Kingston Technology nyligen blev nödgad att göra. En potentiell sårbarhet har visat sig finnas för vissa usb-minnen som använder sig av hårdvarubaserad 256-bitars aes-kryptering.

Sårbarheten kan potentiellt tillåta obehörig åtkomst till krypterad data på minnena genom att kringgå lösenordskravet på den mjukvara som installerats i värddatorn, varnar tillverkarna.

Verbatim uppger att säkerhetsbristen finns i serien Verbatim Corporate Secure och Corporate Secure FIPS Edition. Sandisk har meddelat att motsvarande brist existerar i Cruzer Enterprise-serien. Båda tillverkarna uppger att man har släppt mjukvaruuppdateringar för att åtgärda detta.