Cisco har utvecklat ett nytt nätverkskort, Storage Service Node-16 (SSN-16) baserat på så kallad serviceorienterad arkitektur (soa). Kortet har stöd för fyra olika funktioner för lagringsnätverk (san). Dessa funktioner kan enligt tillverkaren licensieras separat och fungerar oberoende av vilken hårdvara som hanterar lagringen i sista ledet.

Inbyggt i kortet är fyra kontrollerkretsar, som var och en kan leverera en egen funktion till lagringnätverket. De kretsfunktioner som ingår är: En fiber över ip-motor, en datakrypterande motor, en dataraderande motor och en motor för komprimering och acceleration av replikering och data över wan.

Kortet fungerar med Ciscos MDS 9500 Series Multilayer Directors och tillverkarens MDS 9222i Multiservice Modular Switch. Kortet är även kompatibelt med alla nya fiber-protokoll, inklusive 4, 8 och 10 gigabit fibre channel.

Cisco har inte släppt någon prisinformation gällande SSN-16 utan uppger att tillverkare som till exempel HP och EMC får ansvara för licenspriser i de produkter där kortet integreras.