Det är minst sagt stormigt kring Internet Explorer just nu. Nyheten om att en säkerhetsbrist i IE6 var en starkt bidragande orsak till den kinesiska attacken mot Google har fått stort genomslag världen över, och som en följd av detta har både den franska och tyska regeringen varnat sina invånare för att använda Microsofts webbläsare.

Som svar på tal säger nu Microsofts brittiska säkerhetschef Cliff Evans i en intervju med TechRadar, att ett byte från Internet Explorer till någon konkurrerande webbläsare utgör en ökad säkerhetsrisk för vanliga användare.
- Nettoeffekten av att byta bort IE är att du kommer att få en mindre säker webbläsare. Risknivån för IE är minimal jämfört med Firefox och andra konkurrerande webbläsare…du kommer att öppna upp för nya säkerhetsproblem, säger Evans.

Föga förvånande så menar Evans att Internet Explorer 8 är det absolut säkraste alternativet på marknaden. I intervjun passar han även på att nämna att han anser att Google-attacken har blåsts upp till oproportionerligt stora nivåer.