Det var under Linuxkonferensen Linux.conf.au 2010 i Wellington som Linuxskribenten Jonathan Corbet presenterade en analys av hur arbetet med Linuxkärnan förtlöper.

Analysen baserades på den kod som skrivits mellan 24:e december 2008 fram till 10:e januari 2010. Koden är enbart relaterad till Linuxkärnan.

Under perioden skrevs 2.8 miljoner rader kod och hela 55 000 ändringar gjordes i kärnan. Under perioden gick kärnan från version 2.6.28 till 2.6.32.

Varje dag läggs 7 000 rader kod till Linuxkärnan men till största delen av utvecklare som får betalt för sitt arbete.

18 procent av bidragen kom från personer utan någon speciell knytning till något företag. Ytterligare 7 procent var okända men resten - 75 procent - kom från företag där de anställda är betalda för att koda på Linuxkärnan, säger Corbet.

Största bidragsgivaren är Red Hat med 12 procent, följt av Intel med 8 procent. Sedan kommer IBM och Novell med 6 procent vardera. Oracle bidrar med 3 procent. Trots rivalitet mellan företagen har utvecklingen fungerat väl, noterar Corbet i sin presentation.

Sedan finns där dolda arbetsinsatser som exempelvis hos Google. Google utvecklar en hel del på Linuxkärnan men är väldigt dåliga på att bidra med koden till communityn - något som företaget uttryckligen vill bli bättre på. Google har nyligen anlitat Ted Ts'o, CTO på Linux Foundation för att jobba med filsystemet ext4 vilket pekar på att Google kommer öka sitt engagemang inom communityn.

Framtiden ser väldigt positiv ut. Enligt Jonathan Corbet stöder Linux idag mer hårdvara än något annat operativsystem och vid slutet av det här året kommer grafiken inte längre vara något stort problem.

Källa: APCMag.com