Halon Security har i samarbete med säkerhetsföretaget Commtouch gett ut en kvartalsrapport om säkerhetsläget för förra årets sista kvartal. En intressant utveckling är hur antalet zombiedatorer som aktiveras dagligen ökar, samtidigt som livslängden också förkortas. Under oktober till december aktiverades i genomsnitt 312 000 nya botnätdatorer varje dag, med en topp på knappt 500 000 i en dag i mitten av november och en bottennotering på knappt 200 000 datorer. Tre brasilianska botnät dominerar, med mellan 35 000 och 50 000 datorer per nät.

En annan trend är lusthöjande produkter som riktar sig till kvinnor. De mejl som Commtouch upptäckt rör sig om meddelanden som ser ut att vara från en väninna till en annan, på ett mer förtroligt och subtilt sätt än då de riktas till män med formuleringar som ”bli en mästare i sängen!”.

Commtouch noterar även bland annat nätfiskeattacker riktade mot onlinespelare och hur Web 2.0 i allt högre grad utnyttjas av nätkriminella. Masken Mal-Bredo.A nämns, som i tredje kvartalet spreds på Facebook i nästan 10 000 olika varianter. Samtidigt som antalet varianter minskade i tredje kvartalet till knappt 1 000 så ökade antalet infektioner.