Under en period på 18 månader har totalt 16 incidenter inträffat, där anställda på brittiska Ministry of Defence varit orsak till att känslig information spridits på mikrobloggen Twitter och den sociala nätverkssajten Facebook.

Erkännandet, som kommer från försvarsmyndigheten, är ett resultat av att Lewis PR, som hanterar pr-ärenden åt it-säkerhetsföretaget F-secure, begärt ut information om myndighetens verksamhet. Detta med hänvisning till akten Freedom of Information Act.

Enligt Lewis har försvarsministeriet vidtagit disciplinära åtgärder mot tio anställda, men vill inte uppge något om de enskilda fallen.

Ministeriets anställda har visserligen tillåtelse att använda sociala nätverk, men Lewis noterar samtidigt att myndighetens egen personalpolicy bland annat säger: ”Kom ihåg, du är en medlem av HM Forces/Ministry of Defence. Bibehåll samma höga standard för handlingar och beteende online som du förväntas göra i ditt professionella eller personliga liv.”.

– Det är oroväckande att anställda i känsliga positioner har delat med sig av konfidentiell information via Twitter och andra källor, kommenterar F-secures säkerhetsexpert Mikko Hypponen.

F-Secure rekommenderar att Ministry of Defence vidtar ytterligare åtgärder för att säkra att dess förhållningsregler verkligen efterlevs.