En dns-server sköter översättningen av bokstavsbaserade adresser som exempelvis techworld.idg.se till en numerisk ip-adress, men detta kan göras lite mer effektivt än i dag, hävdar Google och en rad innehållsleverantörer som bland annat Neustar/Ultradns.

- Genom att skicka dig till en intilliggande server förbättras hastigheten, svarstiderna och nätverksanvändningen, skriver Wilmer van der Gaast och Carlo Contavalli på Googles kodblogg.

Deras förslag är ett nytt tillägg till det existerande dns-protokollet som ska kunna göra namnförfrågningar mer effektiva än i dag genom att ta del av de tre första talen i klientens ip-adress. På så sätt kan trafiken styras till den närmaste servern i stället för att skickas onödigt långt.

Sedan förslaget publicerades förra veckan har kommentarerna blivit många, där ett flertal personer uttryckt oro över att detta inkräktar på användarnas personliga integritet. Men andra läsare försvarar också det nya förslaget som något som kan effektivisera nätverkstrafiken.

Förslaget har lämnats in för godkännande av Internet Engineering Task Force och de inblandade företagen hoppas på ett godkännande inom de kommande månaderna.