It-säkerhetsföretaget Imperva lanserar version 7.5 av sin säkerhetssvit Securesphere för databasövervakning. Den nya versionen uppges innehålla ett antal förbättringar för utökad skalbarhet och breddade funktioner för övervakning. Bland nyheterna finns en komponent företaget kallar User Rights Management for Databases (URM), som ska låta verksamheter automatisera och eliminera onödigt generösa användarrättigheter i system med känsliga data.

– URM låter säkerhetsansvariga bättre förstå och se vilka som bör få åtkomst till känsliga data. Till exempel kan man nu snabbt upptäcka misstänkt aktivitet från anställda, anlitade företag och partners om dessa laddar ned data de inte borde kunna se, säger Brian Contos, säkerhetsstrateg på Imperva.

Andra nyheter i version 7.5 inkluderar tillägg av administrativa alternativ för nya filter- och analysfunktioner för komponenterna SecureSphere Database Activity Monitoring (DAM) och SecureSphere Database Firewall (DBF).

Nytt är även Virtualized Discovery and Assessment Server (Virtual DAS), som ska göra det möjligt att via fjärranslutningar utföra regelbunden sårbarhetsöversyn gällande hur data klassificerats och vilka användarrättigheter som kopplats till detta.

SecureSphere 7.5 med URM for Databases beräknas bli tillgänglig från mars 2010. Virtual DAS finns tillgänglig nu.