Britannica är på väg att ge ut en guide med världens hundra mest inflytelserika uppfinnare. Med på listan hittar vi Linus Torvalds, initiativtagare och förvaltare av Linuxkärnan.

Han är i gott sällskap. Archimedes, Gutenberg, Watt, Morse, Goodyear, Zeppelin, Röntgen, Edison, Bell är andra namn på listan där det räcker med efternamnet för att identifiera uppfinnaren.

Bland våra nutida uppfinnare inom teknikområdet hittar vi: Robert Kahn och Vint Cerf (De lade grundstenen till TCP/IP och hela Internet); Rodney Brooks (artificiell intelligens och robotik); Steve Jobs och Stephen Wozniak (Apple); Tim Berners-Lee (http-protokollet och World Wide Web); Bill Gates (Microsoft); Linus Torvalds (Linux); Sergey Brin och Larry Page (Google)

Boken "The 100 most influental inventors of all time" går att förhandsbeställa på Amazon.

Här nedan följer hela listan med uppfinnare i kronologisk ordning:

 • Cro-Magnon
 • Imhotep
 • Archimedes
 • Cai Lun
 • Heron of Alexandria
 • Johannes Gutenberg
 • Christiaan Huygens
 • Antonie van Leeuwenhoek
 • Benjamin Franklin
 • James Watt
 • Joseph and Étienne Montgolfier
 • Alessandro Volta
 • Joseph-Marie Jacquard
 • John Loudon McAdam
 • Nicéphore Niépce
 • Robert Fulton
 • Eli Whitney
 • Alois Senefelder
 • Sir William Congreve
 • René Laënnec
 • George Stephenson
 • Louis Daguerre
 • Samuel F.B. Morse
 • Charles Babbage
 • Sir Rowland Hill
 • Charles Goodyear
 • John Deere
 • Claude-Étienne Minié
 • Louis Braille
 • Cyrus McCormick
 • Elisha Graves Otis
 • Sir Henry Bessemer
 • Samuel Colt
 • Richard J. Gatling
 • James Starley
 • Alfred Nobel
 • John Wesley Hyatt
 • Ferdinand von Zeppelin
 • Georges Leclanché
 • Hiram Maxim
 • John P. Holland
 • Karl Benz and Gottlieb Daimler
 • Wilhelm Conrad Röntgen
 • Thomas Edison
 • Alexander Graham Bell
 • Otto Lilienthal
 • Emil Berliner
 • Nikola Tesla
 • Rudolf Diesel
 • George Washington Carver
 • James A. Naismith
 • Auguste and Louis Lumière
 • Henry Ford
 • Reginald Fessenden
 • Wilbur and Orville Wright
 • Lee de Forest
 • Guglielmo Marconi
 • Robert Goddard
 • Clarence Birdseye
 • Igor Sikorsky
 • Vladimir Zworykin
 • Edwin H. Armstrong
 • R. Buckminster Fuller
 • Paul Müller
 • Ernest O. Lawrence
 • Charles Stark Draper
 • Walt Disney
 • William P. Lear
 • Felix Wankel
 • John von Neumann
 • Chester F. Carlson
 • Grace Murray Hopper
 • Frank Whittle
 • John Mauchly and J. Presper Eckert
 • Edward Teller
 • Michael DeBakey
 • Willard Libby
 • Edwin Herbert Land
 • Virginia Apgar
 • Leo Fender
 • William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain
 • Wernher von Braun
 • Charles Townes
 • Gertrude B. Elion
 • Frederick Sanger
 • Tom Kilburn
 • Stephanie Kwolek
 • Douglas Engelbart
 • Robert Noyce
 • Ron Toomer
 • Heinrich Rohrer and Gerd Binnig
 • Paul Lauterbur and Peter Mansfield
 • Robert Kahn and Vint Cerf
 • Ian Wilmut
 • Rodney Brooks
 • Steve Jobs and Stephen Wozniak
 • Tim Berners-Lee
 • Bill Gates
 • Linus Torvalds
 • Sergey Brin and Larry