Analysfirman ABI Research har tittat på andelen fiberanslutna bredbandskunder världen över och konstaterar att Asien och Stillahavsregionen ligger i topp med närmare 84 procent av alla fiberanslutningar, med Nordamerika på andra plats.

Av de totalt 44 miljoner kunder världen över som använder en fiberanslutet bredband finns endast två miljoner av dessa i Västeuropa, skriver analysfirman. De påpekar dock samtidigt att många europeiska länder planerar att bygga ut sina nät.

Det totala antalet fasta anslutningar globalt har ökat med nio procent sedan förra året och är nu 422 miljoner. Inte oväntat anges allt fler internettjänster som orsak till ökningen.

Vid slutet av 2014 beräknar ABI Research att det totala antalet bredbandsanslutningar når 501 miljoner, varav 106 miljoner kommer att vara via fiber.

IDG News