Lew Tucker, CTO för Suns molnlösningar följer sin vd's Jonathan Schwartz exempel och meddelar på Twitter att det är hans sista dag.

Lew Tucker anställdes för två år sedan och kom dessförinnan från Salesforce.com. Tucker skulle ansvara för Suns molnlösning och för vad som skulle bli en konkurrent till Amazons elastiska moln. När Oracle köpte Sun skrinlades planerna.

Medarbetaren Chris Melissinos, områdesansvarig för spel på Sun och Sunanställd sedan 16 år lämnar också. Chris bloggar om sin avgång där han lovar att publicera mer information inom kort och att han nu kan skriva om "vad fan han vill".

Oracles förtroende inom öppen källkodscommunityn fick sig en ytterligare törnnär Ken Jacobs sent förra veckan meddelade att han säger upp sig. Ken Jacobs var Oracles tilltänkta kontakt med öppen källkodscommunityn och skulle agera ansikte utåt med bland annat MySQL och Openoffice som ansvarsområden.

Ken låter dock meddela att Oracle kommer investera i MySQL och göra mjukvaran bättre.