Att hårddiskar, oavsett storlek, så småningom alltid blir överfulla med tusentals filer och mappar i godtyckliga hierarkier är knappast något nytt. Mer intressant är istället vad man kan göra åt det hela. Detta i synnerhet när man ligger lite efter med det administrativa arbetet och snabbt behöver komma ikapp med ordning och reda. Techworld har för det ändamålet sammanställt denna guide, som listar ett antal kompletterande lagringsprogram som styr upp innehållet på ett enkelt sätt. En trevlig bonus är att de också är gratis.

Disktective 5


Börjar hårddiskutrymmet tryta? Var har allt tagit vägen? Vilka mappar döljer de mest platskrävande filerna? Disktective ger svar på frågor av den typen genom automatiska sammanställningar och grafiska redovisningar av hårddiskens innehåll.

Utvecklare: Freebyte
Filsystem: fat, ntfs
Plattform: Windows
Webbplats: www.disktective.com

Skapar lättöverskådliga diagram
Endast rapportering

Jdiskreport


Detta program är snarlikt Disktective och utför ungefär samma rapportering, men finns för fler plattformar än enbart Windows. Har också funktioner för att sammanställa filer efter ålder. Ett fullständigt test finns att läsa här på techworld.se.

Utvecklare: Jgoodies
Filsystem: fat, ntfs, hfs plus, ufs
Plattform: Java-baserat/plattformsoberoende
Webbplats: www.jgoodies.com

Plattformsoberoende
Kan endast rapportera, saknar verktyg för diskrensning

Harddisk Search & Stats


Programmet är utvecklat för att söka igenom text- och ascii-baserade filer efter specifika sökord och termer. Användbart för verksamheter som lagrar stora mängder dokument på sina system och som snabbt behöver veta vad som finns i dem.

Utvecklare: Freebyte
Filsystem: fat, ntfs
Plattform: Windows
Webbplats: www.harddisksearch.com

Tidsbesparande vid sökningar i stora dokumentarkiv
Specialiserad på dokumentsökningar endast

Fast File Renamer


Som namnet antyder så är denna mjukvara utvecklad för att underlätta namnbyte på ett stort antal filer vid ett och och samma tillfälle. Användbart för organisation av filtyper och namnhierarki.

Utvecklare: Freebyte
Filsystem: fat, ntfs
Plattform: Windows
Webbplats: www.fastfilerenamer.com

Har stöd för 64-bitars versioner av Windows
Inga direkta

Freecommander


Freecommander beskrivs enklast som en mer avancerad version av Windows inbyggda verktyg Utforskaren. Har bland annat stöd för ftp, kontroll av filintegritet och insyn i komprimerade filer.

Utvecklare: Marek Jasinski
Filsystem: fat, ntfs
Plattform: Windows
Webbplats: www.freecommander.com

Mer kapabel än Utforskaren
Inga direkta

Allway Sync


Mjukvaran ser till att filer hålls synkroniserade mellan olika enheter som skrivbordsdatorer, usb-minnen och laptops. Finns i både gratis- och betalversion.

Utvecklare: Botkind
Filsystem: fat, ntfs, samba, netware, x-drive, cdfs, udf
Plattform: Windows
Webbplats: www.alwaysync.com

Synkar flera mappar per gång, brett stöd för olika filsystem
Endast gratis för privatpersoner, gratisutgåvan är begränsad till 40 000 synkroniseringar per 30 dagar

Duplicate Cleaner


Med denna mjukvara kan onödiga kopior av filer enkelt tas bort via automatiska sökningar. Kan söka på olika kombinationer som till exempel samma filnamn eller samma innehåll men olika filnamn.

Utvecklare: Digital Volcano
Filsystem: fat, ntfs
Plattform: Windows
Webbplats: www.digitalvolcano.co.uk

Flexibla sökalternativ
Inga direkta

Fakta

Lagringsprogram underlättar upprätthållande av strukturerad lagring genom att utföra automatiska sökningar, arbeten och sammanställningar av rapporter.

Själva rapporteringen ger värdefullt beslutsunderlag för fortsatt administrativt arbete, medan automatiska funktioner som exempelvis namnbyte, filrensning och datasynkronisering sparar tid och säkerställer att inget missas.

Rapporter och grafiska sammanställningar kan också vara användbara för att undersöka om användarpolicy för lagring efterlevs i större miljöer.