Vid Institute of Electronics, Microelectronics and Nanotechnology i Frankrike har en forskargrupp ledd av Dominique Vuillaume tagit fram en ny transistor som kan göra det möjligt för datorer att tänka på samma sätt som människor.

Transistorn kan nämligen replikera det komplicerade sätt som nervceller, eller neuroner, i hjärnan kommunicerar med andra via synapser. Just nervcellernas sätt att hantera signalerna är vad som får vår hjärna att fungera som den gör.

Forskarna har byggt denna Nomfet (nanoparticle organic memory field-effect transistor) genom att använda sig av nanopartiklar i guld, ett isoleringslager samt ett lager med den organiska halvledaren pentacene. Egenskapen som återskapas är i praktiken synaptisk plasticitet, det vill säga möjligheten att justera styrkan på själva signalen.

Transistorer av Nomfet-typ anses kunna leda till skapandet av datorer som i viss mån kan härma vårt sätt att tänka. Detta kan bland annat göra datorer bättre på bildigenkänning och bli betydligt mer effektiva på att hantera avancerade arbetsuppgifter.