Cloud Secure är namnet på en ny tjänst från it-säkerhetsföretaget Mcafee. Tjänsten syftar till att överkomma säkerhetsrelaterade orosmoment, som idag kan vara ett hinder för att kunder ska köpa molntjänster, säger företaget.

I den första paketeringen av tjänsten ingår lösningar för att åtgärda sårbarheter, automatisk revision och statusrapporter på molntjänsters säkerhet. Även certifieringstjänster specifikt utvecklade för molntjänster från samarbetspartners uppges ingå i detta.

Molnleverantörer som klarar den dagliga kontrollen får använda märkningen ”Mcafee Secure”, som kan användas av leverantörerna som ett tecken på att deras molntjänster är säkra, säger företaget.

– Mcafee Cloud Secure är det första steget mot en omfattande säkerhetslösning för molnet. Med det här initiativet kan vi hjälpa molnleverantörer att överbrygga kunders oro kring säkerhet och hjälpa kunderna att enklare utvärdera säkerheten hos leverantörerna, säger Niklas Eklöv, säkerhetsexpert på Mcafee.

Amazon Web Services förväntas bli bland de första företagen att använda tjänsten. Planen är att även introducera tjänsten på den svenska marknaden.