I takt med att serverhårdvara blir allt mer kraftfull och kraven på att kunna genomföra snabba förändringar ökar på IT-avdelningarna finns en önskan hos många kunder att använda VDI. Här är några nyheter som Microsoft presenterar inom området.

Smartare licensiering av klienter
En sak som irriterat många kunder är det krångliga regelverket kring licensiering av VDI-klienter. Från och med juli månad behövs ingen separat VECD licens för operativsystem i en VDI PC för företag som köpt SA (Software Assurance). Rätten att ansluta till en VDI klient ligger alltså inbäddad i det OS du redan har licensierat under rätt förhållanden. Om du inte täcks av SA ligger kostnaden på $100/enhet (och år) varifrån du kan ansluta till din VDI PC.


Dynamiskt minne

Funktionen dynamiskt minne för Hyper-V kommer i service pack 1 till Windows Server 2008 R2. Detta innebär att man konfigurerar ett minsta och ett högsta värde för hur mycket fysiskt RAM en VDI-ansluten PC ska kunna använda. Hyper-V justerar automatiskt mängden tilldelat fysiskt RAM baserat på minnesbehovet som en viss virtuell maskin (VM) visar. Den nya funktionen kan öka eller minska minnesmängden dynamiskt, men verkar inte optimera minnesutnyttjandet som VMWares ESX kan göra, dvs ersätta identiska minnesområden med en pekare till endast ett utrymme, något som annars sparar väldigt mycket fysiskt RAM i VDI-sammanhang. Detta kommer troligen VMWare att vara snabba att påpeka och det ska bli intressant att höra Microsofts svar på detta.

Byte av licenser för missnöjda Vmwarekunder
Microsoft kommer att öppna ett "Trade-in program" där licenser kommer att kunna bytas in och konvertas till deras produkter för kunder som är missnöjda med VMWare View. Microsoft kallar programmet lite offensivt men fyndigt för "The VMWare View rescue program".

Bättre multimedia i förbättrade protokoll
En annan stor nyhet inom området är en förbättring av skärmöverföringsprotokollet (RDP) som heter RemoteFX. RemoteFX utökar möjligheten att överföra multimedia inom RDP på ett effektivt sätt. Modernisering av protokollen för skärmöverföring verkar vara en stark trend just nu, Microsoft kommer med RemoteFX, Citrix lanserar HDX och VMWare lanserade nyligen PC-over-IP protokollet i sin VDI-produkt View 4.0. Det ska sannerligen bli intressant att se vilken av dessa som kommer att stå som vinnare och hur de kommer att kunna samspela, men ett är säkert och det är att det är vi kunder som är vinnare i kampen mellan jättarna i och med bättre produkter och lösningar.

Hur som helst, RemoteFX använder kraften i det grafikkort som sitter i servern och delar det mellan de VM som körs på servern. Notera alltså att RemoteFX ligger i Hyper-V, inte i de virtuella maskinerna i sig, eftersom det är hypervisorn som genomför den egentliga fördelningen av GPU mellan olika VMs. Windows 7 SP1 har ny terminalklient som kan hantera att visa RemoteFX innehåll. RDP är i grunden orört, skärminnehållet (grafikkanalen) är det som uppdaterats med en ny codec baserad på teknik som Microsoft fick tillgång till i och med det tidigare genomförda köpet av företaget Calista. Microsoft säger tyvärr idag inget om när SP1 för Windows Server 2008 R2 eller Windows 7 kan väntas dyka upp.

Flera aktörer vill ha sin bit av VDI-kakan
Som sagt så lanserar ju Citrix sitt nya protokoll HDX för sin VDI produkt XenDesktop och en natulig fråga här är ju hur det sammanfaller med RemoteFX? Svaret är att HDX ska bygga ihop sig med RemoteFX och förbättra detta, exempelvis genom att får det att fungera bättre över långsamma förbindelser. Microsoft är idag öppna med att RemoteFX ger bäst prestanda över ett LAN och inte i sin nuvarande form är till för att tävla med HDX eller PCoIP när det gäller grafikhantering över WAN förbindelser. XenDesktop fungerar ju idag på Hyper-V, XenServer och VMWares ESX, men för att få denna maximala utdelning av prestandan kommer det förstås att krävas att XenDesktop använder Hyper-V som underliggande Hypervisor. En fråga som allt oftare syns i diverse forum är hur länge Citrix kommer att orka underhålla XenServer som plattform och detta är ytterligare ett exempel som troligen kommer att ge denna fråga nytt liv eftersom man nu får en nackdel i och med att man kör produktleverantörens egen hypervisor, i sanning ett intressant faktum.

Nåväl, vad gör nu VMWare som svar på detta? Det lär vi få se i diverse mothugg som säkert formuleras i detta nu, men en tänkbar väg är ju att även VMWare flyttar in tekniken för överföringsprotokollet PCoIP i själva hypervisorn, istället för att som idag hantera det separat som en del av installationen av en VDI klient, och därigenom ger samtliga VM som snurrar på ESX tillgång till protokollet? Detta är ren spekulation från vår sida, det ska hur som helst bli spännande att se vad motdraget blir.


"Vilken leverantör kommer att gå segrande ur striden?"


Citrix och MS fortsätter alltså att i huvudsak vara kompisar och för en enad front mot VMWare inom VDI området. Vi säger i huvudsak eftersom de båda har varsin hypervisor som de rimligen båda vill ska ta marknadsandelar, de båda har egna VDI lösningar och connection brokers och egna protokoll för skärmöverföring, även om det även här handlar om att Microsofts egna lösningar är enklare och mer småskaliga och Citrix, precis som är fallet med XenApp, i vanlig ordning utökar funktionerna på det Microsoft ger oss.
VDI är en het teknik som har hög prioritet bland produkttillverkarna, det är det ingen tvekan om. 2010/2011 kommer vi troligen att se en stadigt ökande andel klienter som använder denna teknik. Vilken leverantör kommer att gå segrande ur striden?

Läs mer om Microsofts VDI-satsning: http://www.desktopvirtualizationhour.com/