Det kanadensiska företaget Invisage Tehnologies hävdar att de tagit fram en helt ny bildsensorteknik som med så kallade kvantpunkter ska ge fyra gånger högre kvalitet (läs megapixlar) och dubbelt så stort dynamiskt omfång som med dagens digitalkamerasensorer.

En konventionell cmos-sensor sänder signalerna via tunna metallspår som löper kors och tvärs över ytan, vilka då blockerar delar av upptagningsområdet och hämmar ljuskänsligheten.

Quantumfilm består i grunden av en tunn film av små ljuskänsliga kristaller med halvledaregenskaper som i sin tur förmedlar signalerna rakt neråt till en bildbehandlingskrets undertill.

Det bör tilläggas att moderna cmos-sensorer faktiskt använder teknik för att kompensera bortfallet av metallspåren, så hur mycket bättre tekniken från Invisage verkligen är återstår fortfarande att se.

Quantumfilm-tekniken uppges kunna integreras helt med vanlig cmos-tillverkningsteknik och fånga hela 90-95 procent av allt ljus som träffar ytan. Detta jämför Invisage med de 25 procent som många kiselbaserade cmos-sensorer vanligtvis klarar av.

Företagets första sensor är avsedd för mobilmarknaden men tekniken väntas så småningom kunna täcka hela kameramarknaden.