Googles mejltjänst Gmail har sedan en tid tillbaka en säkerhetsfunktion som längst ned på webbsidan visar tidpunkt för senaste inloggning. Nu har detta kompletterats med en ny funktion som varnar om inloggning mot samma konto sker från platser som är geografiskt avlägsna.


   Exempel på misstänkt inloggning från Polen. Bildkälla: Google

I Googles officiella Gmail-blogg skriver företagets chefsingenjör Pavni Diwanji att varningen även är kopplad till en länk som ger mer detaljerad information. Tanken är att man genom detta ska kunna avgöra om aktiviteten ser ut att tillhöra det man själv utfört eller om något obehörigt kan ha inträffat. Information inkluderar accesstyp, till exempel webbläsare, ip-adress med landsinformation och tidstämpel anpassad efter den egna tidszonen. Informationen går även att få fram genom att klicka på länken ”Details”, som återfinns längst ned på mejltjänstens webbsida.

Den nya säkerhetskomponenten är aktiv sedan förra veckan, men varningen visas bara om vissa kriterier för misstänkt aktivitet uppfylls. Till exempel om inloggning från en ip-adress i ett land åtföljs av inloggning mot samma konto från ett annat land ett par timmar senare, förklarar Diwanji.

Även om detta syftar till att underlätta god säkerhet, rekommenderar Diwanji att man samtidigt också följer övrig säkerhetspraxis när det gäller att skydda sina konton.