Sonicwall lanserar ytterligare en utm-brandvägg för små och medelstora företag. Sonicwall NSA 2400MX integrerar en ethernetswitch med 24 portar och modulära expansionsmöjligheter. Detta ska göra det möjligt att utöka funktionaliteten i brandväggen i takt med att användarantalet växer.

I likhet med vanliga unified threat management (utm)-brandväggar skyddar enheten mot flera typer av hot. I produkten ingår till exempel intrångsskydd, antivirus och skydd mot spionprogram.

Brandväggen har enligt tillverkaren stöd för tio stycken gigabit ethernet- och 16 stycken fe-portar, samt stöd för 802.1Q-vlan och multipla wan-länkar. Möjlighet finns också att utöka brandväggens funktionalitet med hjälp av två modulplatser. Enheten har även stöd för nätåtkomst via utvalda 3g usb-adaptrar.

Moduler för att utöka antalet switchportar, samt moduler för wan-terminering av t1/e1- och adsl-anslutningar finns dock inte tillgängliga riktigt än, men kommer att lanseras, säger Sonicwall.

Precis som i andra NSA-modeller ingår även tillverkarens paketinspektionsmotor för att avsöka data som rör sig genom brandväggen. Insyn i datadelen av paketen via så kallad deep packet inspection syftar till att förhindra insläpp av skadlig kod.

Andra funktioner i brandväggen är anpassningsbara regler, som till exempel kan användas för att automatisera tilldelning av bandbredd för specifika applikationer eller begränsa överföring av vissa typer av filer.

Sonicwall NSA 2400MX finns tillgänglig från april och kostar från 22 500 kronor exklusive moms.