Under det första kvartalet 2010 var det återigen banktrojaner som stod för den största delen av alla hot med sina 61 procent. Det rapporterar it-säkerhetsföretaget Panda Securitys säkerhetslaboratorium Panda Labs, som har sammanställt säkerhetsläget för årets inledande tre månader.


Klar dominans av trojaner inleder året. Bildkälla: Panda Security.

God tvåa var traditionella virus, som kniper andra plats med sina 15 procent. Detta trots att de nästan har varit helt försvunna under de senaste åren. Även oönskade mjukvaror som skapar reklam, så kallad adware, utgör med sina 13 procent en ansenlig andel av det som Panda Labs kallar skadlig kod.

Nedstängningen av världens hittills största botnät, Mariposa, är också en händelse värd att notera. Mariposa-infekterade datorer beräknas vara kopplade till 13 miljoner unika ip-adresser, enligt Predro Bustamante, forskare på Panda Security.

I början av året arresterades de cyberkriminella bakom botnätet via ett samarbete mellan spanska och amerikanska myndigheter.

Precis som tidigare har även olika Facebook-applikationer fortsatt utgöra ett populärt medel för attacker mot användare under årets inledande kvartal. Sociala nätverk fortsätter därmed att användas för att sprida skadlig kod, en trend som kommer att hålla i sig under resten av året, förutspår Panda Labs.