Till kommande Iphone OS 4.0 kommer Apple att integrera säkerhetsfunktioner. Detta som ett led i en allmän inriktning mot företagare. En stor nyhet är att det kommer gå att kryptera all e-post med bilagor. Detta dekrypteras sedan genom att användaren knappar in ett lösenord. Funktionen ska också gå att användas i andra applikationer, så att data skyddas även om telefonen tappas bort eller blir stulen. Mer detaljer, exempelvis om vilken form av kryptering, som används är i nuläget inte kända.

En annan säkerhetsfunktion som Apple kommer slänga in är stöd för SSL VPN med Juniper och Cisco. Apple skriver också att flera framtida applikationer från de båda nätverkföretagen kommer att ha stöd för Iphone.

Ytterligare en säkerhetsrelaterad funktion som Apple trycker på är central administration av mobiltelefonerna. Över mobilnätet går det att konfigurera telefonen och se till att inställningarna är i linje med företagets policys. Det går också att låsa och fjärradera telefonen.