Teknikerna som används av Googles mjukvaruingenjör Joel Webber för att ta 3d-spelet Quake II till webben är fortfarande på utvecklingsstadiet men ger en fingervisning om vart framtiden är på väg.

Med kombinationen webgl, html5 och websockets är det möjligt att köra krävande spel direkt i webbläsaren. Spel som kräver hårdvaruaccelererad 3d.

Joel Webber tog Java-versionen av Quake II, Jake2, och gjorde kodmodifieringar för att bättra passa webbläsarens sätt att anropa in/ut-enheter. Koden kompilerades sedan för Javascript med hjälp av Googles utvecklingsmiljö Google Web Toolkit (GWT).

Hastigheten varierar enligt uppgifter från sju uppdateringar per sekund till 60 beroende på operativsystem och webbläsare.

Spelbart eller inte? Se videosekvensen nedan och döm själva.

Mer information hittar ni på osnews.com