Forskare verksamma vid Princeton University kan ha öppnat upp för en ny form av steganografi, som går ut på att skriva meddelanden på ett sådant sätt att endast den avsedda mottagaren överhuvudtaget känner till att meddelandet finns.

En av forskarna, Jason Fleischer, säger att det forskningsarbete man riktat in sig på, som går ut på att skapa instrument som kan se genom dimma, också kan användas för att lagra dolda meddelanden på cd-skivor.

Det visar sig att användning av speciella kristaller, vars ljusböjande egenskaper ändras när ström skickas igenom dem, går att utnyttja för anpassad ljusfokusering. Detta kan bland annat utnyttjas för att fokusera ljus som passerar genom dimma och därigenom enklare se avlägsna föremål.

När det gäller cd-skivor går de principer man forskar på att använda för att skapa ett ytterligare lager på skivorna. Detta lager sprider ljuset som reflekteras från skivan och ser till att dölja eventuell hemlig information för vanliga cd-läsare. Den vanliga läsaren uppfattar då den extra informationen endast som signalbrus och bortser från detta vid läsning av skivans innehåll. Med en speciellt anpassad läsare, som kan fokusera det ljus som reflekteras från skivan på ett annat sätt, fås det dolda innehållet fram.

Ur säkerhetsperspektiv skulle detta kunna innebära att känsliga data kan smugglas ut ur företag och organisationer via cd-skivor som i vanliga läsare ser ut att innehålla trivial och betydelselös information, förklarar Fleischer.

Forskarna har ansökt om patent för sina upptäckter och undersöker nu möjligheten att konstruera ett så kallat principiellt bevis, som ska demonstrera den praktiska nyttan.