Traditionellt brukar utrustning för spektralanalys, det vill säga möjligheten att analysera exempelvis radiosignaler, vara enheter separerade från den faktiska nätverksutrustningen. En växande trend har dock varit att bygga in tekniken, vilket bland annat är mer ekonomiskt och ger enklare hantering.

Aruba Networks har nu meddelat att de till hösten släpper mjukvarulösningen Spectrum Analysis Module, som kan köras i företagets kontrollenheter och accesspunkter.

Nätverksadministratören kan därmed identifiera och lokalisera eventuella störningskällor i nätverket, på både 2,4 och 5 gigahertzbanden. Genom att kunna kompensera för störningarna kan nätverket bli både mer pålitligt och få högre prestenda.

Andra konkurrerande lösningar är exempelvis Ciscos Spectrum Expert, Airmagnet Spectrum XT och Metageek Wi-Spy.

Arubas accesspunkter AP-105 och AP-120 blir först ut att ta del av nyheterna och mjukvaran kommer att ingå i Arubas Wireless Intrusion Prevention Module någon gång under årets tredje kvartal.