Säkerhetsforskaren Dr. Jacob Scheuer på universitetet Tel Aviv University's School of Electrical Engineering har utvecklat en metod för att skicka avlyssningssäker information via laser.

Genom att sända binär information om krypteringsnycklar i form av ljuspulser ska det vara omöjligt för obehöriga att avkoda den information som följer på detta, rapporterar Science Daily. Enligt Scheuer kan lösningen komma att utgöra en ersättare för dagens rsa-kryptering, som först knäcktes för omkring fem år sedan. Starkare versioner av rsa, med upp till 1024-bitars kryptering, knäcktes så sent som i början av mars 2010.

– När rsa-systemet för digital informationssäkerhet introducerades under sjuttiotalet ansåg de forskare som stod bakom utvecklingen att en 200-bitars nyckel skulle ta miljarder år att knäcka. Den knäcktes för fem år sedan. Samtidigt utgör tekniken fortfarande det mest säkra systemet för konsumenter idag. I takt med att datorer blir allt kraftfullare blir dock tanken på att fortsätta använda rsa-systemet allt mer kraftlös, säger Scheuer.

Problemet med att obehöriga skulle kunna se och läsa av laserljuset uppger Scheuer sig ha löst genom att variera signalens egenskaper mellan sändare och mottagare på ett sådant sätt att endast dessa två kan avkoda den egentliga informationen. När sedan nycklarna skickats ska det vara helt omöjligt att avkoda påföljande informationsutbyten.

Själva lasersystemet bygger på en speciell typ av laser som har en räckvidd på upp till 480 mil, säger han.

Scheuer kommer att presentera sin lösning mer i detalj i samband med konferensen Conference for Lasers and Electro-Optics (CLEO), som hålls i San Jose, Kalifornien under maj månad.