It-säkerhetsföretaget Trusteer rapporterar om hur trojanen Zeus bytt taktik. Enligt företaget är inte längre webbläsaren Internet Explorer ensam om att bli utsatt för dess angrepp. Även Mozillas Firefox ingår i repertoaren.

Zeus, som också är känd under namnet Zbot, är utvecklad för att stjäla uppgifter om bankinloggning. Det sker genom omdirigering av webbläsare och via tangentbordsloggning, säger Trusteer. Fram till nu har den dock inte varit specifikt utvecklad för angrepp mot Firefox eftersom Mozillas webbläsare haft säkerhetslager som hindrat det.

Enligt företaget har version 2.0 av trojanen lyckats hitta svagheter i säkerheten även hos Firefox. Exempel från verkligheten visar också att ungefär 1 av 3 000 Windowsdatorer med Firefox har blivit utsatta för Zeus-attacker, enligt Trusteers rapportjänst.

Företaget beskriver attackförhållandet som rekordhögt, något som enligt experter inte anses orimligt med tanke på att Zeus tenderar att hålla antalet angrepp per dator lågt i syfte att undkomma uppmärksamhet. Att trojanen också uppgraderats för att bli effektivare mot Mozillas webbläsare är inte heller konstigt. Den utgör den näst största på webbläsarmarknaden i dag. Endast Microsofts Internet Explorer används av fler surfare.

– Vi förväntar oss att den nya versionen av trojanen kommer att leda till signifikant ökade bedrägeriförluster eftersom nära 30 procent av internetanvändarna gör sina bankärenden via Firefox, säger Amit Kelin, teknikchef på Trusteer.

Företaget har sedan tidigare utvecklat en säkerhetslösning för Mozillas webbläsare i syfte att skydda den mot angrepp kopplade till bankärenden. Tillägget är dock begränsat till att skydda transaktioner som utförs mot den brittiska banken HSBC.