Usb-minnet LOK-IT Secure Flash Drive från Systematic Development Group representerar ett nytt grepp när det gäller säkerhet för denna typ av lagring. Produkten, som finns i två versioner, har nämligen utrustats med en knappsats, där en pin-kod måste anges för att få åtkomst till innehållet.

Den enklare varianten av Secure Flash Drive har fem knappar för att slå in pin-koder, medan den lite mer avancerade har plats för tio knappar. I övrigt har produkterna samma funktionalitet.

Båda versionerna använder sig också av 256-bitars aes-kryptering för att skydda data. Endast när korrekt kod knappats medges åtkomst. Detta görs när minnet anslutits till usb-porten, som kan tillhöra en dator baserad på operativen Windows, Mac OS X eller Linux.

För skydd mot fysiskt intrång ingår en konstruktion som gör att minnet går sönder om man försöker öppna det med våld. På ett liknande sätt slutar också minnet svara på anrop om fel pin-kod knappas in tio gånger. När det inträffar är enda lösningen att formatera enheten, säger företaget.

Utöver ett tåligt hölje av aluminium är produkten snarlik övriga usb-minnen som finns på marknaden idag.

Lagringskapaciteten är 2, 4, 8 och 16 gigabyte, beroende på modell. Pris för modellen som lagrar fyra gigabyte lyder på 62 dollar, motsvarande cirka 470 kronor.