För något år sedan gick danska Secunia ut med en rapport som starkt kritiserade antivirusföretagen för att inte gå till roten med hur en stor del av all skadlig kod kommer in i verksamheten, nämligen genom att utnyttja sårbarheter. Enligt Secunia bör säkerhetsföretagen se till att sårbarheterna täpps till, istället för att bara detektera den ena eller andra varianten av skadlig kod som utnyttjar sårbarheten ifråga.

Från norska Norman kommer nu Norman Patch and Remediation Advanced, ett patchverktyg som fungerar vid sidan om antivirusstrukturen. Det är alltså möjligt att köra antivirus från exempelvis McAfee eller Symantec, samtidigt som man från Norman har verktyget som ser till att säkerhetsluckor i programvaran inte hålls öppna.

– Med tanke på att de flesta attacker sker mot kända säkerhetsluckor som det faktiskt finns säkerhetsuppdateringar för, så finns det ett stort behov av effektiva system som på egen hand kan hitta brister i skyddet och automatiskt hämta hem säkerhetsuppdateringar, säger Thomas Thard, vd på Norman i Sverige.

Systemet varnar inte bara för sårbarheter, utan möjliggör också att de levereras och installeras. Stöd för flertalet populära operativsystem finns, så som Windows, MacOS, Linux och Sun Solaris. Programvara som säkras inbegriper bland annat Adobes produkter Reader, Flash Player och Shockwave Player. Ett 30-tal av Microsofts produkter säkras, däribland Officepaketet, Internet Explorer och DirectX. Utöver dessa även bland annat Skype, Firefox, RealPlayer och WinZip.

En struktur på 500 klienter och en uppdateringsserver kostar 78 500 kronor.