Att automatiskt ändra storlek, upplösning eller filformat på en bild går på under sekunden. Att göra det på 10 000 bilder kan ta timmar.

Genom att använda dig av mjukvaran Oropo kan du sprida olika typer av last över alla datorer som ingår i ditt kluster och bli klar på en bråkdel av tiden.

På den nod du använder för att distribuera ut jobben behöver du mjukvaran oropo-system installerad. På övriga noder som ingår i ditt kluster och där jobben ska utföras ska du installera oropo-executor.

Mjukvaran finns inte som standard i mjukvaruarkivet utan du behöver lägga till källan "deb http://students.mimuw.edu.pl/~ms209495/oropo/debian sid main" i filen /etc/apt/sources.list och därefter köra kommandot "apt-get update".

Efter du har installerat mjukvaran oropo-system och oropo-executor talar du om vilka noder som ska ta emot jobb.

Ett exempel som förklarar hur du distribuerar ut ett skript över flera noder hittar du publicerat på howtoforge.

Projektet hittar du på http://www.oropo.org med manualer i PDF-format. Mjukvaran är licensierad under BSD-licensen.