Bill Weihl, energichef på Google har under förra veckans Greennet-konferens delat med sig av några enkla tips för att göra våra datacenter mer energieffektiva och därmed billigare i drift.

Med några enkla grundläggande steg kan många datacenter sänka sitt pue (power usage effectiveness) från industristandarden på 2,0 till 1,5. Kylningen är det första stället man ska titta på enligt Bill Weihl, eftersom det ofta står för ungefär hälften av datacentrets totala energikonsumtion.

Separera luften
Först och främst gäller det att separera den kalla luften som ska kyla servrarna från den varma luften som genereras av servrarna. Detta kan göras med ett tak av plast över servergångarna, samt tunga plastdraperier vid ändarna, likt de som finns i stora kylrum. Google gör tydligen detta både i stora och små anläggningar.


Kuriosa:
Googles första serverrack, år 1999 (källa: wikipedia)

Höj temperaturen
- Personalen i vissa datacenter går omkring i jackor, hävdar Bill Weihl. I våra anläggningar bär personalen ofta shorts och t-shirts.
Det konkreta tipset är att skruva upp termostaten i datacentret till 27 grader för att sänka kostnaderna för kylning betydligt. Detta har Google lyft fram tidigare, men de tror att många fortfarande kör sina datacenter för kallt.

Avlasta kylarna
De stora kylarna som ska göra luften kall kan avlastas genom att leda in utomhusluften när den är kall nog. Det är även möjligt att använda vattenånga från så kallade kylartorn för att underlätta kylningen. Detta steg kräver dock mer arbete än de två tidigare tipsen.

Dessa ovanstående tre tips kan kompletteras med att sprida ut arbetsbelastningen över flera servrar genom virtualisering, samt att använda sig av de energihanteringsverktyg som ofta medföljer hårdvaran. Investeringar i ny energisnål utrustning lönar sig även i längden, enligt Bill Weihl som betonar att datacentren i allt större utsträckning bidrar till it-industrins negativa påverkan på miljön.